สายพันธุ์สุนัขที่อันตรายที่สุดที่คุณไม่ควรจัดการด้วยตัวคุณเอง

33207

2. เยอรมันเชพเพิร์ด

This image has an empty alt attribute; its file name is 2.jpg
wagwalking.com

เยอรมันเชพเพิร์ดถูกอธิบายไว้ว่าเป็นพันธุ์ที่มีความกล้าหาญ ฉลาดและมั่นใจ เป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงซึ่งมักพบในครัวเรือนของชาวอเมริกันทั่วไป แต่อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นเข้ามาในหัวของคุณ เยอรมันเชพเพิร์ดอาจเป็นอันตรายได้เช่นกัน นอกเหนือจากพันธุ์ที่ได้รับการเลี้ยงดูมาเพื่อต้อนแกะแล้วสายพันธุ์นี้ยังถูกสร้างขึ้นเพื่อให้อยู่ในฐานะสุนัขเฝ้ายามในฟาร์มอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถฝึก เยอรมันเชพเพิร์ดให้โจมตีคนแปลกหน้าได้อีกด้วย

advertisement