Những Giống Chó Nguy Hiểm Nhất Mà Bạn Không Nên Quản Lý Một Mình

15886

2. Chó Chăn Cừu Đức

This image has an empty alt attribute; its file name is 2.jpg
wagwalking.com

Chó chăn cừu Đức được mô tả rất can đảm, thông minh và tự tin. Là giống chó nổi tiếng thường được tìm thấy trong các căn hộ điển hình ở Mỹ. Nhưng đừng để bị đánh lừa. Giống chó chăn cứu Đức cũng rất nguy hiểm. Ngoài việc được gây giống để chăn cừu, loài này còn được tạo ra để giữ vị trí làm chó canh gác cho các trang trại. Chó chăn cừu Đức còn có thể được huấn luyện tấn công kẻ lạ khi thấy.

advertisement

2 of 30